Tuesday, 17 April 2012

Om man har lite tid över kan man alltid öva teckning med katten som modell. Hon bytte sovställning ungefär var femte minut så det gällde att snabba sig. Till slut somnade hon på riktigt så att jag kunde få med alla ränderna.

No comments:

Post a Comment