Wednesday, 19 May 2010


Ur en serie instruktionsillustrationer för Göteborg Energi om hur man ska gå tillväga vid bränder. Min svägerskas dotter Ingrid stod modell.

No comments:

Post a Comment