Monday, 8 February 2010- Du kan väl rita fåglar! föreslog två jobbarkompisar. Så här blev det en domherre.

No comments:

Post a Comment